ارسال رایگان

شرایط هزینه ارسال پستی به شرح زیر می باشد:

- هزینه ارسال برای بسته های با حداقل مبلغ خرید 300 تومان و وزن تا 1 کیلوگرم، 16 تومان می باشد.

- به ازای هر یک کیلوگرم افزایش وزن بسته ی ارسالی، 2 هزار تومان به مبلغ "هزینه ی ارسال" اضافه می شود.

- به ازای هر یک کیلوگرم افزایش وزن بسته ی ارسالی، مبلغ 100 هزار تومان به "حداقل مبلغ خرید" برای "ارسال رایگان" اضافه خواهد شد.

* طبق قانون اداره ی پست وزن بسته ی ارسالی = وزن کارتن + محتویات درون کارتن

با ما در ارتباط باشید
به پشتیبانی آنلاین ما خوش آمدید.

😀 😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😎 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 👆 👇 👋 👌 👍 👎 👏 💗 🌷 🌹 🌼 🍀
Scroll