ارسال رایگان

* طبق قانون اداره ی پست وزن بسته ی ارسالی = وزن کارتن + محتویات درون کارتن

* بسته ها طی دو روز کاری بعد از ثبت سفارش، جهت ارسال به اداره ی پست تحویل می شود و کد رهگیری بسته ها در پنل کاربران قرار خواهد گرفت. (مگر در شرایط خاص مثل قطع بودن سامانه ی پست کشور و ...)

Scroll